25 de setembre 2007

08380: MASIES, CASES DE PAGÈS I MASOS RÒNECS:

Una conversa simple, entre dos habitants de distintes poblacions, parlant de les diferències entre ambdues....

Visitant:-Malgrat no té cap casa de pagès?
Malgratenc:-Ostres, ara que ho dius, doncs així de cop i volta......Pensant, pensant em ve a la memòria que havia existit el Mas Palomeres,Mas Rufó, encara queda el Mas Viader, Ca la Coixa ...

“mas”, “masia”,”casa de pagès”, “mas rònec”,”casalot”,....etc, sabeu dir quants edificis d’aquestes característiques posseeix la població dita Malgrat de Mar, abans Malgrat, i molt abans Vilanova de Palafolls ?? o potser no n’hi ha hagut mai? Segur que sí !!
Mireu Palafolls i Santa Susanna, pobles veïns. No conserva totes les masies, però ....déu n’hi dó les que té encara habitades...
Hem sorgit directament del no res? som un poble modern, sense rastres del nostre passat, i ara què?
Fàcil, sense rastre, ens ho podem inventar tot , tot i tot....


Gràcies: Batec de Llevant

15 comentaris:

Anònim ha dit...

Seria interessant fer-ne un recull o catàleg. Tant de les que queden com de les que poc o res se’n veu.

Anònim ha dit...

no en conec cap

Anònim ha dit...

en el llibre de F. Paradeda parla del mas del Sr. Homs (ca la coixa), el mas Vilà ... (i de moment no veig cap més nom..... sort que ca la coixa està "protegit" si més no " de moment".
Alsina

Anònim ha dit...

No tinc clar que el Mas del Sr. HOms, sigui Ca la Coixa. Algú ho sap del cert?

Anònim ha dit...

a la pàgina 14 del llibre "Malgrat i sos contorns" F Paradeda diu : " va seguint , tot atravessant la via ferria passa per davant del molí de La Pedrara, remonta el torrent de darrera ca la Coixa (mas del Sr. Homs) , i devallant per enfront el mas Vila de pagès trenca la riera de Sant Genís......."
Alsina

Anònim ha dit...

A la fitxa del catàleg "ca la coixa" diu:

El mas s’organitza estructuralment en dos cossos d’edats diferents, en sentit longitudinal. PLÀNOLS:
El cos on es troba l’entrada constitueix el nucli originari del mas, obrat segurament durant el s.XV; situat a la vessant del terreny abans d’arribar
al Pla, de planta rectangular, està composat de planta baixa, i planta pis o sota teulada amb coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la
façana. Orienta la façana principal a migjorn, conservant un portal adovellat de punt rodó de 13 dovelles, i una finestra amb llinda, ampit i
brancals de pedra, una mica més desplaçades trobem altres dues finestres de similars dimensions i característiques. Interiorment la planta es
reparteix en crugies amb parets de càrrega perpendiculars a façana. (D’antuvi, el rectangle que formaven aquests primers masos es subdividia,
per una paret mitgera, en dues parts, l’una destinada a l’habitació familiar i l’altra al bestiar,i no sobrepassava en els seus inicis els 45m2.)
Originalment el mas debia tenir tres crugies (tipus basílica catalana), essent la central de majors dimensions, i la coberta a dues aigües amb el
carener perpendicular a la façana. Quan es construeix el segon cos enganxat al costat de llevant, es canvia la coberta, per l’actual, i es
formalitza el ràfec actual que remata la façana, donant continuïtat a la mateixa.
Els materials bàsics són la pedra, la calç, l’arena i l’argila, a més de la fusta i les teules.
Aquesta tipologia de mas, d’acabats una mica humils, es repeteix en d’altres masos propers de la vila de Palafolls.

Aquest mas, és l’únic mas que conserva la vila de Malgrat, d’aquesta època, ja que el de Can Palomeres és d’època posterior i es troba en estat
ruïnós.

Alsina

Montse ha dit...

Reconec, que moltes d'aquestes masies no les he sentit,mai, peró tu sentinella en vetlla, fas bé de recordar les nostres arrels. Gràcies

Anònim ha dit...

Mas Palomeres és del segle XII?

Per cert, Ca la Coixa està protegit? no volen fer el polígon allà?

Anònim ha dit...

Per el Mas del Sr. Om us referiu al restaurant Casa Oms? No és pas Ca la Coixa aquell lloc!

Anònim ha dit...

Que jo sapiga casa Homs no es terme municipal de Malgrat de Mar

Unknown ha dit...

Ca la Coixa és davant la benzinera de l'Av.Costa Brava. Darrera la casa hi ha el Barri Sant Lluís de Palafolls.
Si no és així, rectifiqueu-me.

Anònim ha dit...

la que sap la história de (ca la coixa) es la Montserrat Clapés, presidenta de la agrupació sardanista, crec recordar que hi va viure mols anys.

Anònim ha dit...

Fas bé de dir-ho! Va bé saber coses d'aquestes i saber a qui preguntar quan interessa.

Unknown ha dit...

Avui han dit a la passejada que ha comentat en MAS, l'arquitecte que va fer el catàleg, que Ca la Coixa quedava dins el Pla urbanístic d'ampliació del polígon.

Anònim ha dit...

M´han explicat que la Sra. que vivia a cal Homs al no tenir decendencia va deixar la masia a un orbre de religioses que després la van vendra al que ara es el propietari del restaurant, dintre de la propietat hi avia una altre casa que hi vivian els mesovers i que es ( ca la coixa ) el que no se si la va comprar una altre persona o el mateig del restaurant