07 de març 2008

Resposta a la 18ª pregunta:

El 1559 es començà la construcció de l'actual església, damunt una primitiva capella dedicada a Sant Antoni. Fins el primer terç del segle XIX tingué el cementiri al davant.
Per tant, tots els que hagueu contestat "per la zona de davant l'església" heu contestat correctament. Felicito perquè aquesta vegada tots els participants mereixeu punt! (potser era massa fàcil, per la pròxima ja patireu!)

Cap comentari: