07 de novembre 2007

Aclarim conceptes d'aglomerants:

Morter: mescla de calç, sorra i aigua (actualment s’hi afegeix portland que ajuda a endurar la pasta). S’utilitza per pavimentar, lligar peces d’obra, arrebossar, etc.
Formigó: morter amb grava (la grava serveix per lligar millor la pasta i evitar esquerdes, alhora que permet no gastar tant de morter. S’utilitza per fer les estructures o ànimes dels edificis, i parts que han de suportar més pes o han d’oferir altes resistències.
Ciment: també anomenat “ràpid”, és una barreja que al barrejar-se amb aigua s’endureix ràpidament, al contrari del “lento” que era una pasta semblant però que ja no s’utilitza. S’utilitza per fer arestes, subjeccions provisionals, i detalls que necessiten la precisió i rapidesa que ofereix el material; sempre petites quantitats ja que si es fan grans peces d’aquest material es trenquen i no són gaire resistents. El seu color és marró, a diferència del gris del morter.

Dedicat de tot cor a aquells que creuen que a la riera es farà un caixó de "ciment", que fotut seria!

Cap comentari: