14 d’abril 2007

Resposta a la 5ª pregunta:

Extret de "La Vila de Malgrat i sos contorns" del pvre. F. Paradeda i Robert:
"CARME. Conegut també amb el nom del Tatxu, tal volta per ésser la primera casa que portant aquest sobrenom s'hi establiría. Després se li donà el del Carme, perquè en la dita casa Tatxu, núm. 69, i en l'adjunta del Sr. Arigós, en llurs parets exteriors teníen pintada l'imatge de Nostra Senyora del Carme i una barca en actitud de demanar socors, figures que encara en l'actualitat es trasllueixen un poc."
Em sembla que no cal afegir res, no es pot explicar millor.
Afegir que ell mateix havia nascut en el número 58 d'aquest carrer, ara, número 74. No m'he fixa't mai si hi ha alguna placa o alguna distinció en dita casa.

Cap comentari: