10 de maig 2008

Un altre Malgrat, un altre Castell:

“No per l’insignificancia dels llocs, ni la pobresa de molts arxius, devem deixar d’estudiar-los, sinó que, ab ells tots junts, hem de formar la brancalada del grandiós y secular arbre de l’historia patria; y, encara que’l present treball (1) no sia més que una fulla, també les fulles embelleixen els arbres y acaben de completar-los. D’aquestes fulles es de lo que trobem més mancada l’historia de Catalunya. Avuy, que sembla que a casa nostra tot pren una vida exhuberant y sobrada, hauriem de treballar més y més pera escriure lo que’ns estan dient tants monuments, tantes ruines, tantes pedres que, espargides per ci y per llà, constitueixen la grandiosa epopeya de la Catalunya catalana. També l’historiar aquests llogarets serveix pera enfortir l’amor a la patria, perque veyent que’ls seus avantpassats treballaren en la formació de llur poble y de Catalunya,y que, si no foren un exèrcit, foren almenys un puntal pera sostenir l’allau que’ls queya al damunt, èmuls d’aquelles glories, en lloc de considerar-se una gota perduda pel mar de la societat, se creuen y venen a ser una onada que empeny la barca de la patria al port de vida propia y vida nova vers aon rema. Aquí teniu , doncs, una fulla pera l’arbre y una pedra pera’l casal de l’historia de nostra terra.”

Joan Serra Vilaró, Pbre (1907)

(1) Referent al seu treball “Senyoriu feudal sobre’l Castell de Malgrat (2) “

(2) Malgrat de la comarca de la Segarra, Lleida


(Gràcies Batec de Llevant!)

Cap comentari: