06 de juny 2009

Tragèdia permesa:

El joc que es mantenen els diferents ajuntaments afectats per la desembocadura del Tordera fa que tragèdies com aquestes es presentin massa constanment.

Cap comentari: