08 de juny 2009

Comunicat de la Plataforma Salvem la Riera de Sant Genís (segona versió):

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RIERA DE CAN FELICIANO NO ESTÀ A LES ORDRES DEL CARRER NICARAGUA

Ara resulta que el Sr. Zaragoza és qui decideix sobre la canalització de la Riera de Can Feliciano i és que tot plegat és resumeix en un mercadeig polític. L’Agència Catalana de l’Aigua va presentar un projecte d’endegament modern, sostenible, ambiental i de recuperació paisatgística, però el PSC de Malgrat ja es va encarregar de sumar una nova cartera per la regidora del PP i així frenar un nou projecte que a opinió de la mateixa ACA és millor que l’antic. Tot i això, els esforços del Departament encarregat de marcar les polítiques en matèria de rieres, rius i aigües s’esvaeixen per donar entrada a les voluntats polítiques d’un govern municipal que només pensa en gris: va comunicar a l’ACA que ells volen una “U” de formigó a la zona. El Sr. Zaragoza està ben assabentat dels seus desitjos i sap que un personatge que porta garantint gairebé dues dècades de govern socialista al municipi, ha de ser tractat amb especial cura. La llàstima és que molts de nosaltres portem també tota la vida en aquest poble i ens l’estimem. Per això, ni el Partit Socialista, ni la Sra. Campoy, ni el Sr. Zaragoza, ni la manca de lideratge de l’ACA, ni la Regidora del PP, faran que les nostres reivindicacions legítimes i de respecte al territori cessin. Per això la Plataforma en defensa de la Riera de Can Felicano reivindica que:

1. La demanda contenciosa administrativa interposada per la Plataforma té per objectiu desvirtuar la canalització amb formigó per ser contrària a la concepció actual de respecte al medi. Encara que s’executi l’obra, per voler deixar els deures fets, no desistirem de la via legal encetada, encara que això suposi demanar l’enderroc del que s’hagi executat i la restitució de l’espai fluvial.

2. L’alcaldessa afirma públicament que reforçarà l’endegament lateral de la riera perquè en un futur es cobreixi. Aquesta manifestació i a data d’avui és mentida perquè aquest projecte de cobriment no existeix i molt menys s’ha aprovat. Aquesta modificació haurà d’anar acompanyada d’una exposició pública i ja avancem que qualsevol acord que no sigui ajustat a Dret tan de forma com de fons serà impugnat.

3. Advertir a l’Ajuntament que la normativa no permet urbanitzar en zones inundables, que no es pot desinformar a la ciutadania i proclamar il·lusions falses als veïns que limiten amb la riera.

Malgrat a 7 de juny de 2009

5 comentaris:

Anònim ha dit...

"Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer." No en tinc cap dubte.

Anònim ha dit...

Si la fatiga no ha vençut ja vol dir que la causa s'ho val. Ànims gent!

Anònim ha dit...

totalment d'acord. Aquí estem, tenim les piles carregades.

Anònim ha dit...

això no es pot permitir!

Anònim ha dit...

No, tenim que posar fre d'una vegada a la dictadura!