26 de juny 2009

Pas a pas, ou a ou:

Ou a ou es repoblarà el delta del Tordera. De mica en mica, amb petits detalls, s'aconseguirà convertir l'espai del delta en un lloc idoni per les espècies que hi viuen.

Cap comentari: