07 d’abril 2008

Resposta a la 20ª pregunta:

Tots perfecte! La resposta és els "ratpenats". Per ser una mica cultes també es poden anomenar quiròpters. Ja teniu un punt més!
Per obtenir més informació d'aquesta espècia us enllaço amb una web on tracten de protegir els hàbitats riparis (i també van a sembrar alocs!) i, com no, amb el llibre de les mines de Can Palomeres, on fantàsticament expliquen tot el referent a aquesta espècie i la seva relació amb la zona de Can Palomeres (p. 62- 69), en destaco les fotografies, precioses.

Cap comentari: