02 de desembre 2008

Agraïts ben parits:

Una llarga llista ens presenta i retreu el company Malgratot. Molts dels elements que hi figuren són d'àmbit patrimonial. S'ha oblidat el govern de Malgrat de cuidar el nostre patrimoni?
Llista dels agraïts.

Cap comentari: