22 d’octubre 2008

Fusta per encendre ànims:


Imatge dels plataners del carrer R. Turró. La masacre continua.
Per altre banda, els de l'Arbreda tenen bones notícies:

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RECURS CONTENCIÓS “RIERA DE CAN FELICIANO” INTERPOSAT PER MEMBRES DE LA PLATAFORMA “SALVEM LA RIERA DE CAN FELICIANO”, SECCIONS LOCALS D’ICV, D’ERC I EUIA.


EL PRIMER ENTREBANC L’HEM SUPERAT

L’Ajuntament va presentar una causa d’inadmissibilitat al recurs contenciós-administratiu al·legant que l’acte del Ple no era susceptible d’impugnació per tractar-se d’un desig o suggeriment efectuat a l’ACA.

La Jutgessa ha disposat: DESESTIMAR la causa D’INADMISSIBILITAT del recurs interposat per la part demandada (Ajuntament de Malgrat de Mar) i ordena continuar la tramitació del present procediment.

La desestimació de la inadmissibilitat plantejada per la demandada obre la possibilitat a l’actora d’entrar en el fons de l’assumpte, per tal d’argumentar la defensa del tram de la “riera de Can Feliciano” i oposar-se a la decisió Plenària que aprova continuar les obres segons el projecte aprovat l’any 2004 i el seu posterior cobriment.

Malgrat a 20 d’octubre del 2008

Plataforma Salvem la Riera de Can Feliciano

Cap comentari: