06 d’agost 2008

Arxiu nou a Pineda:

No hi ha com un arxiu municipal nou per afavorir les recerques locals, i els ajuntaments que els interessa es senten orgullosos de crear centres com aquest per desenvolupar la investigació local.
Últimament Pineda és objecte d'elogis per la quantitat d'obra pública que realitza. Des d'una gelosia malgratenca els felicitem!

Cap comentari: