19 de juny 2008

"Ornito-dunes":

No crec que siguin les dunes de Malgrat un dels paratges que més prestigi ens doni, ni que els eu valor superi a altres indrets "verds" del nostre Poble. Tot i això, sempre s'ha de valorar que sigui un hàbitat fèrtil. Donar les gràcies a tots els que s'hen cuiden i l'estudien (en especial als del blog de la Baixa Tordera que ja coneixeu!)

Cap comentari: