11 de maig 2010

08308:Participació ciutadana per un projecte que ho necessita:

Per a tirar endavant el meu projecte d’estudis (màster en gestió del patrimoni cultural en l’àmbit local) em veig amb la gustosa necessitat de fer una trobada pública per compartir opinions.
El meu treball gira al voltant de la “Identitat malgratenca” (patrimoni, festes, cultura en general), i m’agradaria fer una trobada amb tots aquells que vulguin compartir opinions sobre aquest tema a Malgrat. Temes com la situació en que es troben les festes locals, si s’està traient prou profit del patrimoni històric del poble, debatre sobre si Malgrat necessita un museu local i com hauria de ser, quines actuacions es podrien fer per potenciar i donar a conèixer i protegir el nostre patrimoni natural, etc.
No serà una trobada d’especialistes, no, només de malgratencs amb idees i ganes de comentar aquests temes en una trobada distesa i relaxada.
Sobretot deixar clar que es tracta d’un projecte d’estudis meu (ni amb ànim de lucre ni vinculat a l’Ajuntament o a cap altra institució), i que aquesta petició la faig dirigint-me a persones que ja es donaran per al•ludides i d’altres que no conec, però que també els interessa aquest tema i voldrien compartir aquest debat.
Les trobades es faran el divendres 14 i el dissabte 15 de maig, de sis a vuit de la tarda ambdós dies. Al centre cívic de la Immaculada (antiga església de la Immaculada del carrer Dr. Marañón).
Finalment agrair a tothom que es proposi de venir per ajudar-me en aquest projecte que un cop acabat pot ser prou seriós i ric com per tirar-se endavant.
Per a més informació o dubtes: joan_pipe@msn.com

Joan Piña Pedemonte

1 comentari:

J. Piña ha dit...

Potser no queda prou clar: tots dos dies es farà el mateix. Es celebren dues convocatòries per facilitar l'assistència a una d'elles.
Gràcies.