30 d’abril 2010

08380: Aquí també ens enderroquen el patrimoni (afegit notícia a la Vanguardia):

M'envien de la Plataforma salvem la Vall de la Riera de Pineda:


ENDERROQUEN LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES TROBADES SOTA EL PASSEIG D'HORTSAVINYÀ (28/04/10)

El dimecres de la setmana passada, 21 d'abril, una persona que circulava pel Passeig d'Hortsavinyà va posar en coneixement de la nostra entitat que havia aparegut un mur enterrat de manera perpendicular a l'indret per on s'han d'emplaçar els col·lectors de la depuradora de l'Alt Maresme Nord. Aquest mur, d'uns 8 m. de llargada, es trobava sota el mateix passeig i a uns 500 m. de l'institut Joan Coromines. L'endemà es van prendre les fotografies de la construcció en la que s'identificava clarament un contrafort per la banda que mira cap a mar. Aquestes imatges s'enviaren a l'alcalde, a diversos regidors de l'ajuntament de Pineda així com al tècnic que realitza el seguiment de les obres. Paral·lelament se'ls notificava de la conveniència que es dugués a terme una intervenció arqueològica preventiva per inventariar les restes i valorar la seva rellevància. És a dir, que es seguís un procediment similar al de les excavacions del denominat "Pont del Diable".

El cas és que en una inspecció efectuada dilluns, 26 d'abril, per un membre de la nostra entitat, el mur havia estat destruït sense que l'ACA, cap responsable de l'obra o representant de l'ajuntament hagués facilitat cap mena d'informació al respecte. Com a entitat volem denunciar aquesta manera de procedir poc transparent ja que no s'ajusta, en absolut, a la voluntat expressada en la darrera reunió de la comissió de seguiment de la depuradora, duta a terme el dimecres, 14 d'abril. Per altra banda, desconeixem si s'ha seguit o no el procediment legal i tècnic que correspondria, davant l'aparició d'aquestes restes.

Vagi per davant que per part de la nostra entitat no estem pressuposant la importància de les troballes ja que, malauradament, no disposem de cap element de judici prou rigorós per determinar-la. El que volem denunciar és que no s'informi a la comissió de seguiment d'aspectes rellevants de les obres com és aquest ni es comuniqui quines són les passes o procediment previ que s'ha dut a terme abans de decidir l'enderroc d'unes restes d'aquestes característiques.

Creiem que no és un bon precedent que la velocitat per acabar les obres dins d'uns terminis breus estigui passant per davant d'altres criteris cabdals com els de tipus patrimonial. Això justament en el moment en que la traça dels col·lectors està començant a endinsar-se en la zona més sensible i amb majors possibilitats que apareguin vestigis d'època i tipologia diversa.


Visiteu la nostra pàgina web http://www.pangea.org/salvemlarieradepineda/

Notícia a la Va
nguardia

2 comentaris:

Anònim ha dit...

a veure si informem millor perque la pared que han tirat no té cap valor. nomes us intersa dnar una versio

Anònim ha dit...

No crec quesigui només unmur, sinó no farien tant de moviment...