21 de maig 2009

Problema de base:

El company de "El meu gos i jo" ens ofereix una reflexió que considero prou encertada.
Un dels punts de partida ja va ser tractat en aquest blog, és el de la manca d'inversió privada i preveure que l'Estat es farà càrrec de tot amb el diner públic; un altre tema que tracta és la relaxació dels funcionaris fixes que al no veure perillar el seu lloc de treball i no competeixen per millorar.

Cap comentari: