11 de juny 2008

Film del Caporal:

Diumenge vinent, 15 de juny, a les 12 h, a la Biblioteca La Cooperativa, es projectarà en format DVD la filmació que Ernest Aldea, Francesc Montalt i Ramon Mompió van fer dels actes del Centenari de la mort del Caporal Fradera el 1965. La iniciativa de la projecció correspon a un dels cineastes, Francesc Montalt, que també ha recopilat alguns reportatges emesos per televisió relacionats amb Malgrat, els quals es projectaran també a continuació de la pel·lícula del Caporal Fradera.