02 de juny 2008

Entrada a la modernitat:


Gràcies Malgratot!
Com acabarà la història?