04 de març 2010

Descobreix la desembocadura de la Tordera:

Activitats dirigides a la dignificació del delta de la Tordera. Una gran oportunitat de participar en tant ignorat espai de Malgrat.